Estructura del Programa

Contingut del Programa

Sessions
presencials

Sessions Monogràfiques

Sessions de Mentoratge

Sessions tècniques

Sessió de Presentació

Tutorització continua durant tot el prgrama

Contingut Acadèmic

Sistema Salut i Recerca

imparteix: CSdM

 • Innovació versus Recerca en Salut
 • Cas pràctic
 • Mètode Científic

Gestió de la innovació

imparteix: Eurecat

 • Innovació en Productes i Serveis
 • Models d’innovació
 • Processos de creativitat i ideació
 • Emprenedoria i Intraemprenedoria
 • Cas pràctic
 • Vigilància tecnològica
 • Protecció del coneixement i la propietat industrial
 • Valorització de la tecnologia
 • Lideratge i construcció d’equips d’innovació
 • Cas pràctic

Mercat / Model / Negoci

imparteix: TCM

 • Proposta de valor
 • Models de negoci en l’àmbit de la salut
 • Definició i segmentació del mercat
 • Pla de màrqueting
 • Cas pràctic
 • El Pla d’operacions
 • Finances per emprenedors
 • Fonts de Finançament públiques i privades
 • Lean Startup Methodology
 • Cas pràctic

Coneix als
teus mentors

Promogut per: